Η MHI Global συστάθηκε απορροφώντας και συγκεντρώνοντας τις αποδεδειγμένες μεθοδολογίες από τις πιο σεβαστές εταιρείες (Μiller Heiman, Huthwaite, AchieveForum, Impact, Channel Enablers, CSO Insights) παγκοσμίως σε ό,τι αφορά το sales performance, leadership & management και customer experience.