Η εταιρεία “TiC The Influence Company” αναπτύσσει management & leadership development προγράμματα με μεγάλη έμφαση στην επιρροή, κάτι που βοηθάει τους ανθρώπους, αλλά και τις εταιρείες να αναπτύσσουν την επιρροή ως βασική δεξιότητα. Η Humanis αποτελεί αποκλειστικό εκπρόσωπο της “TiC The Influence Company” στην Ελλάδα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Positive Power & Influence.