Η εταιρεία PeopleKeys παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανάλυση συμπεριφορών και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η PeopleKeys μας παρέχει το συμπεριφορικό εργαλείο DISC, το οποίο αποτελεί  βασικό κομμάτι πολλών εκπαιδεύσεών μας.