ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Leadership & Management

Βοηθούμε τις εταιρείες να αναπτύξουν αυτόνομους ηγέτες και ηγέτες που εμπνέουν και δίνουν κίνητρα στην ομάδα τους, με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Sales Performance

Μέσα από τη συνεργασία μας με την MHI Global έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εκπαιδευτικές λύσεις και υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στην άμεση και εμφανή βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πωλήσεων.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Customer Service

Μέσα από τη συνεργασία μας με την MHI Global έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε εκπαιδευτικές λύσεις που συμβάλλουν στον τομέα των υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων που παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

From A-Z Management

Ξεκινάμε από το μηδέν και θέτουμε τις βάσεις, παρέχοντας εκπαίδευση γύρω από βασικές δεξιότητες που καλούμαστε σχεδόν καθημερινά να εφαρμόζουμε στον εργασιακό μας χώρο.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Training Tools

Η συνεργασία μας με την εταιρεία PeopleKeys, μας παρέχει το παγκοσμίως γνωστό συμπεριφορικό εργαλείο DiSC, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι πολλών εκπαιδευτικών μας λύσεων και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων ενός οργανισμού.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Train the Trainer

Εκπαιδεύουμε και συμβάλλουμε στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτών σας με στόχο να μπορούν να πραγματοποιούν στο εσωτερικό του οργανισμού διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Η Humanis HR Consultants παρέχει επίσης τη δυνατότητα, οι εσωτερικοί εκπαιδευτές σας να εκπαιδευτούν συγκεκριμένα πάνω σε προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία μας και που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να τα “τρέχετε” εσωτερικά.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

An Alternative Approach

Η Humanis HR Consultants προσφέρει και εναλλακτικές λύσεις στην εκπαίδευση των ανθρώπων σας. Πρόκειται για ευχάρισες, δημιουργικές και ξεχωριστές παρέμβασεις με τελικό στόχο πάντα την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Λεπτομέρειες Προγράμματος