Έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε λύσεις που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μόνο του προϊόντος, χωρίς απαραίτητα να ακολουθεί κάποια εκπαιδευτική παρέμβαση εντός του Οργανισμού σας από εμάς.