ΟιΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣγια μεγάλες επιχειρήσεις

Ένα μεγάλο όραμα χωρίς σπουδαίους ανθρώπους δεν μπορεί να βρει ακόλουθους.
Τζιμ Κόλλινς

Οικοδομώντας ένα ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τι είναι Ανθεκτικότητα;

Ανθεκτικότητα είναι η υπερβατική ιδιότητα που επιτρέπει σε μερικούς ανθρώπους να «χτυπηθούν από τη ζωή» αλλά να επιστρέψουν ισχυρότεροι από ποτέ. Αντί να αφήσουν την αποτυχία να τους ξεπεράσει και να εξαντλήσουν την αποφασιστικότητά τους, βρίσκουν έναν τρόπο να αναδυθούν μέσα από τις στάχτες. Οι ανθεκτικοί άνθρωποι δεν μένουν στην αποτυχία, αλλά αναγνωρίζουν την κατάσταση, μαθαίνουν από τα λάθη τους και προχωρούν.

Οι «Ανθεκτικοί Οργανισμοί» είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να ανακτούν μια δυναμικά σταθερή κατάσταση, η οποία τους επιτρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με επιτυχία μετά από μια σημαντική ατυχία και/την παρουσία συνεχούς στρες. Οι ανθεκτικοί οργανισμοί βασίζονται στην ικανότητα των εργαζομένων τους να εφαρμόζουν στην πράξη 6 βασικές δεξιότητες.

Το πλαίσιο Ανθεκτικότητας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στις ικανότητες των εργαζομένων να βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα από την αλλαγή, τη δημιουργικότητα και τις εξαιρετικές επιδόσεις.
Το πρόγραμμα «Δημιουργώντας ένα Πλαίσιο Ανθεκτικότητας» έχει στόχο την αλλαγή της φιλοσοφίας ζωής των εργαζομένων, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη αυτογνωσία και ενδυνάμωση και δίνοντάς τους την ικανότητα να προσαρμόζονται σε καταστάσεις στρεσογόνων αλλαγών και αντιξοοτήτων.

Τελικά μέσα από το «Δημιουργώντας ένα Πλαίσιο Ανθεκτικότητας» πετυχαίνουμε τον Οργανωσιακό μετασχηματισμό, την υιοθέτηση μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συνεχή μάθηση και που κάνει τους οργανισμούς πιο ανοιχτούς και προσαρμόσιμους στην αλλαγή.

01/08

Εκπαιδευτικές ΛΥΣΕΙΣ

Η κινητήρια δύναμη πίσω από ό,τι κάνουμε είναι να φέρνουμε στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό των εργαζομένων σας! Παρέχουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων από νεοπροσληφθέντες μέχρι ανώτατα στελέχη.

Βλέπουμε τον Οργανισμό σας ως σύνολο: την οργανωσιακή σας στρατηγική, την κουλτούρα σας, τους ανθρώπους σας, τα μελλοντικά επιχειρηματικά σας σχέδια και την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων κατάρτισης, που προσφέρουν αξία στους υπαλλήλους σας στο παρόν και το μέλλον.

02/08

Ανά Ιεραρχικό ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαφοροποιούμε τις εκπαιδευτικές λύσεις μας ανά ιεραρχικό επίπεδο, ώστε να παρέχουμε την πιο επωφελή προσέγγιση και περιεχόμενο για κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες για την καριέρα του.

Virtual Solutions

03/08

Senior Level ΗΓΕΤΕΣ

Ο κρίσιμος χαρακτήρας του ρόλου αλλά και των ευθυνών που έχουν οι senior-level ηγέτες απαιτούν όλο και περισσότερο να εξελίσσονται και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους ως ηγέτες, σε μια ατέλειωτη αναζήτηση του βέλτιστου.

Συνδέουμε την οργανωσιακή στρατηγική με τα καθημερινά αποτελέσματα, προκειμένου να ενισχυθεί η αφοσίωση των εργαζομένων στους στόχους του Οργανισμού.

Βοηθάμε τα ανώτερα στελέχη να ευθυγραμμίζουν όλα τα μέλη της ομάδας τους και να επιτυγχάνουν ένα σημαντικό επίπεδο δέσμευσης των εργαζομένων.

Προσφέρουμε στους ηγέτες τις δεξιότητες για να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους και να παρακινούν τις ομάδες τους, προκειμένου να κερδίζουν αφοσιωμένους πελάτες, ενισχύοντας τις ικανότητες τους στην πώληση.

04/08

Middle-Level ΗΓΕΤΕΣ

Ο βασικός ρόλος των middle-level ηγετών απαιτεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακών γνώσεων, κατανόηση των αναγκών των πελατών και της αγοράς, καθώς και ευθυγράμμιση των ομάδων τους αποτελεσματικά προς έναν κοινό στόχο. Βοηθώντας τους middle-level ηγέτες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, οι εταιρείες τους προετοιμάζουν για να χειριστούν «απαιτητικές» καταστάσεις, να ενισχύσουν την ικανότητά τους να πετυχαίνουν αποτελέσματα μέσω των ομάδων τους και να αναλάβουν ακόμη πιο απαιτητικούς ανώτερους ηγετικούς ρόλους στο μέλλον.

Αναπτύσσουμε επιτυχημένους ηγέτες που θα μπορούν να εμπνέουν θετικά, να δίνουν κίνητρα και να αναπτύσσουν τα μέλη της ομάδας τους, κατανοώντας πώς να δημιουργούν ένα περιβάλλον κινήτρων, δίνοντας επίκαιρη ανατροφοδότηση και «feedforward», να διαχειρίζονται ομαλά τις καθημερινές λειτουργίες και ταυτόχρονα, να διασφαλίζουν την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Βοηθάμε τους middle-level ηγέτες να ευθυγραμμίζουν το όραμα και την αποστολή τους με το όραμα και την αποστολή του Οργανισμού. Έχοντας έναν “αληθινό Βορρά” και μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν την αποστολή τους και συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά ως ομάδα.

Οι πωλητές και οι πάροχοι εξυπηρέτησης μαθαίνουν να εντοπίζουν καθοριστικές κατά την αλληλεπίδραση με τον πελάτη στιγμές και να αντιλαμβάνονται τις τάσεις της αγοράς εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ηγέτες που θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ενός ταχέως αναπτυσσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αφαιρώντας από την εργασία τους το μη παραγωγικό άγχος.

05/08

First-Level ΗΓΕΤΕΣ

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων απαιτεί από τους Οργανισμούς να υποστηρίζουν συνεχώς τους first-level ηγέτες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες και να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Με την ανάπτυξη αυτών των εργαζομένων, οι εταιρείες δημιουργούν επίσης μια ομάδα μελλοντικών ηγετών έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν.

Οι first-level ηγέτες χρειάζονται μια σαφή εικόνα του τι αναμένεται από αυτούς, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της εταιρίας.

Παρέχουμε στους first-level ηγέτες τις δεξιότητες που θα χρειαστούν ώστε να αποτελούν κεφάλαιο για την εταιρία τους, ενώ παράλληλα θα επωφεληθούν από την προσωπική ανάπτυξη μέσα από την εκπαίδευση και την πρακτική στην καθημερινή εργασία τους. Παρέχουμε επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες ηγεσίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν μικρές ομάδες ανθρώπων, στην πρώτη τους επαφή ως αρχηγοί ομάδας.

06/08

Entry-Level ΗΓΕΤΕΣ

Πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμη και όταν εισέρχονται για πρώτη φορά σε έναν Οργανισμό, πρέπει να λειτουργούν ως ηγέτες στην υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών, να ανήκουν σε καλά συνεργαζόμενες ομάδες και να επιλύουν προκλήσεις με συναδέλφους και πελάτες. Παρέχουμε στους νεοπροσληφθέντες ηγέτες τις δεξιότητες για να μπορούν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και να αποδίδουν από την πρώτη μέρα στην εργασία τους.

07/08

Συμβουλευτικές ΛΥΣΕΙΣ

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας, συνεργαζόμενοι με άλλους παρόχους και αναπτύσσοντας νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν με τις μοναδικές και δυναμικές περιπτώσεις τους:

  • Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης
  • Δραστηριότητες και Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
  • Χαρτογράφηση και καθορισμός της στρατηγικής ανάπτυξης των εταιριών
  • One to One
  • Μέτρηση ROI
  • Ανάλυση δεδομένων, focus groups, συνεντεύξεις one-to-one, case studies

Συμβουλευτικές λύσεις

08/08