ΗΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Τι είναι οι Διαδρομές Μάθησης;

Πρόκειται για αναπτυξιακές blended learning διαδρομές αποτελούμενες από Σταθμούς Μάθησης (trainings/workshops) & Check-in points που στόχο έχουν να ενισχύσουν το ρόλο των ανθρώπων του οργανισμού και τις δεξιότητές τους, δίνοντάς τους κατάλληλες και σύγχρονες γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές.

Γιατί;

Ως μεθοδολογία ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη του οργανισμού και σύμφωνα με έρευνες παγκοσμίως έχει αναγνωριστεί ως η νέα τάση learning & development.

Πώς;

Η κάθε Διαδρομή Μάθησης αντιπροσωπεύει από μία εκπαιδευτική θεματολογία και αποτελείται από επιμέρους σταθμούς με ανάλογες δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ανθρώπων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.